Χριστίνα Μπίρμπα

Χριστίνα Μπίρμπα

Καθηγήτρια γερμανικών

Απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (λίαν καλώς) με μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη γλωσσολογία (άριστα).

Συμμετοχή σε σεμινάρια του ΕΚΠΑ, καθώς και σε σεμινάρια γερμανικών εκδοτικών οίκων με στόχο την ενημέρωση σχετικά με την διδασκαλία βιβλίων και την διαμόρφωση του μαθήματος για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας.

Προϋπηρεσία: μια δεκαετία εμπειρία σε ιδιαίτερα μαθήματα και από το 2010 στον ιδιωτικό τομέα, έχοντας ασχοληθεί με όλα τα επίπεδα, καθώς και με προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, και με μαθητές από τις μικρότερες τάξεις του δημοτικού έως μαθητές λυκείου, φοιτητές και ενήλικες.

Άλλες γνώσεις: αγγλικά, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.