Δανειστική Βιβλιοθήκη

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Πρόσβαση στην πλούσια βιβλιοθήκη μας έχουν όλοι οι μαθητές μας από Junior A έως Proficiency, φτιάχνοντας ο καθένας ένα portfolio με project, ζωγραφιές και αναλύσεις ή σχόλια πάνω στα βιβλία που διάβασαν.

Πάρα πολλοί τίτλοι, πάρα πολλές επιλογές αγγλικών βιβλίων.

Η ανταμοιβή;
Πλούσιο λεξιλόγιο, ευκολότερη αντίληψη των κειμένων ακόμα κι αν υπάρχουν άγνωστες λέξεις, καλλιέργεια του νου και επιβραβεύσεις.