Ρώσικα

Ρώσικα

Τα Ρωσικά είναι μια γλώσσα εύπλαστη, ευέλικτη και φιλική. Έχει στοιχεία από άλλες γλώσσες όπως Γαλλικά και Αγγλικά, ενώ στο συντακτικό θυμίζει το αρχαιοελληνικό. Ανερχόμενη γλώσσα εμπορίου και τουρισμού.