Γερμανικά

Γερμανικά

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ!!! 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
210-7222612 & 210-7243052 
 
Η Γερμανική γλώσσα έχει μια ξεχωριστή δυναμική στην Ευρώπη και αποτελεί κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας εδώ και πολλές δεκαετίες. Ο τρόπος που είναι δομημένη η γερμανική γλώσσα την κάνει αναμφισβήτητα συναρπαστική.
Το Goethe-Institut, το πολιτιστικό Ινστιτούτο της  Γερμανίας, διεξάγει εξετάσεις, μέσω του Goethe-Institut  Αθηνών, για τα πτυχία: 
 • Goethe Institut A1
 • Goethe Institut A2
 • Goethe Institut B1
 • Goethe Institut B2
 • Goethe Intsitut C1
με τη μορφή: 
 1. Leseverstehen(κατανόηση κειμένων)
 2. Hörverstehen(ακουστική κατανόηση)
 3. Schriftlicher Ausdruck(παραγωγή γραπτού λόγου)
 4. Mündlicher Ausdruck(προφορική εξέταση)
για το πτυχίο:
 • Kleines Deutsches Sprachdiplom – Επίπεδο C2
με τη μορφή:
 1. Lektüre(λογοτεχνία)
 2. Ausdrucksfähigkeit(γραμματική)
 3. Texterklärung(ανάλυση άγνωστου κειμένου)
 4. Diktat(ορθογραφία)
 5. Vortrag und Gespräch(προφορική εξέταση)
 6. Vorbereitetes Lesen(ανάγνωση κειμένου) 
για το πτυχίο
 • Grobes Deutsches Sprachdiplom – Επίπεδο C2+