Γαλλικά

Γαλλικά

Η Γαλλική γλώσσα, η γλώσσα της διπλωματίας, είναι μια από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες στον κόσμο και η μακρά της ιστορία και παρουσία στον Ευρωπαϊκό χώρο την καθιστά απαραίτητη γνώση και σίγουρο εφόδιο.

 

Μέσα από τα διπλώματα DELF/DALF του Υπουργείου  Παιδείας της Γαλλίας πιστοποιείται η γνώση της γαλλικής γλώσσας. Οι εξετάσεις διεξάγονται από το  Γαλλικό Ινστιτούτο δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και το Δεκέμβριο, για τα πτυχία:
  • DELF A1
  • DELF A2
  • DELF B1
  • DELF B2
  • DALF C1
  • DALF C2

με τη μορφή:
  1. Compréhension de l’oral (ακουστική κατανόηση)
  2. Compréhension des écrits (κατανόηση κειμένων)
  3. Production écrite (παραγωγή γραπτού λόγου)
  4. Production orale (προφορική εξέταση)