Αγγλικά

Αγγλικά

Η Αγγλική γλώσσα, η πιο διαδεδομένη γλώσσα στον κόσμο, χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ανθρώπους και αποτελεί απαραίτητο εφόδιο κάθε νέου, στη σημερινή εποχή.

Τα πανεπιστήμια του Cambridge και του Michigan προσφέρουν, εδώ και χρόνια, τη δυνατότητα πιστοποίησης της γνώσης της αγγλικής, μέσα από πτυχία τα οποία χωρίζονται σε επίπεδα, που ξεκινούν από τις βασικές γνώσεις και φτάνουν ως την άριστη γνώση της γλώσσας.

 
Τα 3 ανώτερα επίπεδα, βάση του Κοινού Ευρωπαϊκού  Πλαισίου για Σύχρονες Γλώσσες του Συμβουλίου της  Ευρώπης, είναι:
 • Επίπεδο Β2→καλή γνώση
 • Επίπεδο Γ1→πολύ καλή γνώση
 • Επίπεδο Γ2→άριστη γνώση
Το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Cambridge διεξάγει εξετάσεις δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και το Δεκέμβριο, και η μορφή των εξετάσεων για τα πτυχία:
 • F.C.E(First Certificate in English) – Επίπεδο B2
 • C.A.E(Certificate in Advanced English) – Επίπεδο Γ1
 • C.P.E(Certificate of Proficiency in English) – Επίπεδο Γ2

αποτελείται από 5 συνολικά papers:
 1. Reading Comprehension (κατανόηση κειμένου)
 2. Writing (παραγωγή γραπτού λόγου)
 3. Use of English (γραμματική και λεξιλόγιο)
 4. Listening Comprehension (ακουστική κατανόηση)
 5. Speaking (προφορική εξέταση)
Το αμερικάνικο Πανεπιστήμιο του Michigan, μέσω της  Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, διεξάγει εξετάσεις δύο φορές το χρόνο, Μάιο και Δεκέμβριο, και οι εξετάσεις των πτυχίων:

E.C.C.E(Examination for the Certificate of Competency in English) - Επίπεδο Β2

A.L.C.E(Advanced Level Certificate in English) - Επίπεδο Γ1


αποτελούνται από 4 papers:
 • Listening (ακουστική κατανόηση)
 • G.V.R (γραμματικη, λεξιλόγιο, κατανόηση κειμένου)
 • Writing (παραγωγή γραπτού λόγου)
 • Speaking (προφορική εξέταση)


και το πτυχίο:E.C.P.E(Examination for the Certificate of Proficiency in English) - Επίπεδο Γ2 που αποτελείται από τα 4 papers:

 • Listening (ακουστική κατανόηση)
 • G.C.V.R (γραμματική, λεξιλόγιο, κατανόηση κειμένου)
 • Writing (παραγωγή γραπτού λόγου)
 • Speaking (προφορική εξέταση)
Επίπεδα – Τάξεις:
Junior A
Junior B
Junior A-B μαζί σε μία χρονιά για παιδιά ΓΆ δημοτικού με 50% έκπτωση
A-B-C senior
D+E-B1
Lower-B2
Advanced-C1
Proficiency-C2
Πιστοποιητικά Cambridge, Michigan, ESB, TIE, Europalso
Tμήμα για φοιτητές – ενήλικες
Πιστοποιητικά TOEIC, IELTS, G-MAT, TOEFL
Expert English
Banking English
Business English
Finance English
Hotel English
Legal English